شتاب‌دهنده بازاریابی مارس

دربارۀ ما

توسعه پایدار مستلزم کسب درآمد مبتنی بر دانش و برنامه است.

توسعه پایدار مستلزم کسب درآمد مبتنی بر دانش و برنامه است.

مارس به عنوان شتابدهنده بازاریابی و فروش با هدف ارتقا و رشد شرکت‌ها و افراد مستعد در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت می‌کند. ما با ارائه مجموعه‌ای از راهکارها و خدمات بازاریابی و فروش، در مسیر رشد و توسعه در کنار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها خواهیم بود.
مارس سیاره‌ای است که متخصصان بازاریابی و فروش در آن گرد هم آمده‌اد تا در دنیای پرسرعت امروز، موفقیت شرکت‌ها و افراد را در مسیر صعود شتاب دهند. علاقه‌مندان به بازاریابی و فروش به راحتی بازارنورد مارس خواهند شد و سفینه‌های مارس آنها را در مسیر یادگیری به اشتغال خواهد رساند.

خدمات شتاب‌دهندۀ مارس

1

راهکارهای سازمانی

با هدف ارتقای عملکرد بخش فروش و بازاریابی شرکت‌ها، مجموعه خدماتی در راستای ساخت و یا توانمندسازی دپارتمان فروش و مارکتینگ شرکت‌ها ارائه می‌شوند.

2

راهکارهای فردی

​شبکه متخصصان و بازاریابان مارس در کنار افراد مستعد هستند تا با آموزش، انتقال تجربه و منتورینگ، از مسیر یادگیری و توسعه به اشتغال دست یابند.

3

توانمندسازی و آموزش

با طراحی و اجرای انواع دوره‌های تخصصی حوزه بازاریابی و فروش، مارس رسالت خود را در جهت توانمندسازی افراد مستعد انجام می‌دهد.

4

خدمات مشاوره

مارس با حلقه متخصصان حوزه بازاریابی و فروش در صنایع مختلف، راه‌حل‌ها را نزدیک‌تر و واقعی‌تر‌خواهد کرد.

برخی از مشتریان

حلقۀ همراهان