​شتاب‌دهنده بازاریابی
​​​​​​​
مارس
​​​​​​​​​​​​​​

خدمات شتاب دهنده مارس

1

راهکارهای سازمانی

با هدف ارتقای عملکرد بخش فروش و بازاریابی شرکت‌ها، مجموعه خدماتی در راستای ساخت و یا توانمندسازی دپارتمان فروش و مارکتینگ شرکت‌ها ارائه می‌شوند.

بیشتر

2

​شبکه متخصصان و بازاریابان مارس در کنار افراد مستعد هستند تا با آموزش، انتقال تجربه و منتورینگ، از مسیر یادگیری و توسعه به اشتغال دست یابند.

راهکارهای فردی

بیشتر

3

مارس با طراحی و اجرای انواع دوره‌های تخصصی حوزه بازاریابی و فروش رسالت خود را درجهت توانمندسازی افراد مستعد انجام می‌دهد.

توانمندسازی و آموزش

بیشتر

4

با حلقه متخصصان حوزه بازاریابی و فروش در صنایع مختلف در مارس راه‌حل‌ها را نزدیک‌تر و واقعی تر‌خواهد کرد.

​خدمات مشاوره

بیشتر

درباره مارس

مارس به عنوان شتابدهنده بازاریابی و فروش با هدف ارتقا و رشد شرکت‌ها و افراد مستعد در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت می‌کند.
​​​​​​​مارس با ارائه مجموعه‌ای از راهکارها و خدمات بازاریابی و فروش، در مسیر رشد و توسعه در کنار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها خواهد بود. مارس سیاره ایست که متخصصان بازاریابی و فروش در آن گرد هم آمدند تا در دنیای پر سرعت امروز، موفقیت شرکت‌ها و افراد را در مسیر صعود سرعت دهند. علاق‌مندان به بازاریابی و فروش به راحتی بازارنورد مارس خواهند شد و سفینه‌های مارس آنها را در مسیر یادگیری به اشتغال خواهد رساند. ...

بیشتر

​برخی از مشتریان:

حلقه همراهان