​​رشد و توسعه بازاریابی وفروش شرکت‌ها و استارتاپ‌ها 

عارضه‌یابی دپارتمان فروش و بازاريابی

​گاهی علیرغم تلاش بدون وقفه تیم بازاریابی و فروش و اعتماد به محصولمان، نتیجه فاصله زیادی از انتظارات دارد.

هزینه‌های سنگین طراحی محصول، طراحی و اجرای کمپین‌های بازاریابی و سقوط انگیزه کارکنان عواملی هستند که در دنیای رقابتی امروز، می‌تواند صدمات جبران ناپذیری را به شاکله هر شرکتی وارد کند.
​​​​​​​
به منظور جلوگیری از صرف هزینه زیاد آزمون و خطا در زمانی که رقبای ما بدون وقفه در حال فعالیت می‌باشند، ضرورت عارضه‌یابی را نشان خواهد داد.

فروش قلب سازمان است و اندکی تعلل کافی است تا بدلیل عدم اقدام به موقع، شرکت ما از یک فضای زنده با صدای کارمندان و دستگاه‌های ارزشمند خود به یک محل متروکه و خالی از حیات تبدیل شود.

هر ارگان زنده‌ای به عارضه یابی تخصصی نیاز دارد و تیم مارس بر اساس استانداردهای بین‌المللی و تجربه 12 ساله در کنار شما خواهد بود تا زود دیر نشود. 

سفارش خدمت

ارزیابی بلوغ بازاریابی سازمان

برای پیشگیری از رخداد عدم  انطباق باید پیش از شروع هر تغییر بزرگی در شرکت وضعیت فعلی ارزیابی شود.
از جمله مهمترین موقعیت‌ها برای ارزیابی بلوغ بازاریابی شرکت:

سفارش خدمت

​مطالعات و برنامه‌ریزی بازاریابی

​بینش در تصمیم‌گیری و انتخاب مسیر درست در هر کسب و کاری، موجب افزایش احتمال موفقیت و کسب درامد بیشتر با هزینه و زمان کمتر است.

اطمینان دادن به سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه مستلزم ارائه مستنداتی است که تدوین تخصصی و قابل استناد آنها می‌تواند تاثیر قابل توجهی در آینده بگذارد.
از جمله دیگر خدمات مطالعاتی مارس

تدوین طرح کسب و کار

مطالعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری

شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری

تحلیل فرصت

طراحی ساختار و مدل کسب و کار

امکان سنجی

اعتبار سنجی

تحقیقات بازار داخلی و صادراتی

ارزش‌گذاری فناوری

تدوین برنامه بازاریابی یکی از خدمات شتاب‌دهنده مارس می‌باشد که متناسب با وضعیت فعلی و انتظارات شرکت‌ها انجام می‌شود.

سفارش خدمت

راهبری و اجرای برنامه بازاریابی و فروش

تیم مارس برنامه بازاریابی تدوین شده را به به یکی از روش‌های زیر ایجاد خواهد کرد:
​​​​​​​

توانمند سازی دپارتمان فروش موجود

اجرای برنامه بازاریابی بدون حضور کارفرما

در این حالت تیم مارس، با ارائه خدمات آموزشی و منتورینگ موجب توانمندسازی تیم فروش فعلی خواهد شد و در مسیر اجرای برنامه بازاریابی خود را مسئول دانسته و تیم را همراهی و نتایج را رصد خواهد کرد.

​گاهی شرکت ها برای تولید محصول جدید و ورود به بازار نیاز و تمایل به ایجاد تیم جدید فروش دارند. در این حالت مارس با معرفی، آموزش، منتورینگ، ایجاد زیرساخت‌های دپارتمان فروش و فراهم کردن ابزارهای اجرای برنامه بازاریابی در کنار شریک تجاری خود خواهد بود و تا زمان حصول اطمینان از اجرای صحیح و دقیق برنامه و توانمند بودن تیم آموزش دیده همراهی و تحلیل نتایج را انجام خواهد داد.

درصورتی که شرکتی تمایل و یا توان ایجاد دپارتمان فروش و بازاریابی را نداشته باشد، متخصصان مارس برنامه بازاریابی را اجرایی خواهند کرد و تمام مراحل فروش را برای شریک تجاری خود ابه نتیجه خواهند رساند.

ایجاد دپارتمان فروش

خدمات اجرایی بازاریابی

شتاب‌دهنده مارس علاوه بر تدوین برنامه بازاریابی در اجرای برنامه نیز با مشتریان خود همگام خواهد بود و تمام اجزای اجرایی را برای آنها فراهم خواهد کرد، 

خدمات حوزه بازاریابی دیجیتال

​اجرای شبکه توزیع

بازاریابی مستقیم

​طراحی و اجرای کمپین

سفارش خدمت