رشد و اثربخشی اقدامات بازاریابی و فروش در شرکت‌ها و توانمند شدن افراد این حوزه مهمترین رسالت ماست.
مارس به عنوان شتابدهنده بازاریابی و فروش با هدف ارتقا و رشد شرکت‌ها و افراد مستعد در این حوزه به صورت تخصصی فعالیت می‌کند. مارس با ارائه مجموعه‌ای از راهکارها و خدمات بازاریابی و فروش، در مسیر رشد و توسعه در کنار شرکت‌ها و استارتاپ‌ها خواهد بود. مارس سیاره ایست که متخصصان بازاریابی و فروش در آن گرد هم آمدند تا در دنیای پر سرعت امروز، موفقیت شرکت‌ها و افراد را در مسیر صعود سرعت دهند. علاق‌مندان به بازاریابی و فروش به راحتی بازارنورد مارس خواهند شد و سفینه‌های مارس آنها را در مسیر یادگیری به اشتغال خواهد رساند. ...

درباره ما


توسعه پایدار مستلزم کسب درآمد مبتنی بر دانش و برنامه است.