مشاوره و منتورینگ تخصصی بازاریابی و فروش

شبکه خبرگان و مشاوران بازاریابی و فروش

​گرد آمدن خبرگان بازاریابی و فروش کشور از صنایع مختلف این ظرفیت را برای فعالان و کارآفرینان فراهم آورده است تا در جلسات مشاوره راه‌کارهای عملیاتی ارائه گردد.

مجید عقلایی

 • عضو انجمن مشاوره مديريت ايران
 • مشاور مرکز توانمندی سازی صندوق نوآوری و شکوفايي
 • ​​​​​​​مشاور کريدور فناوری تا بازار، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • ​​​​​​​مشاور کريدور صادرات، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • مشاور کارگروه ارزيابی شرکت‌های دانش بنيان، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • عضو انجمن مشاوره سرمايه‌گذاری و نظارت بر طرح‌ها
 • مشاور مرکز خدمات کسب و کار دانش بنيان، پارک علم و فناوری پرديس
 • مشاور بازاريابی، کلينيک صنعت دانشگاه صنعتی شريف
 • عضو کريدور توسعه فناوری، پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

مدیرعامل​​​​​​​ شرکت دانش‌بازار سام

ثبت درخواست مشاوره

​مهدیس عارف‌پور

هم‌بنیانگذار و مدیرعامل​​​​​​​ شرکت میداسکات

 • عضو هیئت مدیره شرکت بازرگانی Polmundo
 • مشاور کريدور فناوری تا بازار، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • مشاور توسعه بازارهای بین‌الملل​​​​​​​ی
 • داور طرح‌های کسب و کار پاک علم و فناوری کردستان
 • مدیر پروژه‌های مطالعات بازار میدانی در خاورمیانه و اروپا​​​​​​
 • مدرس کارگاه‌های مطالعات بازاریابی بین‌المللی

مهدی انصاری

مدیر اجرایی شرکت دانش‌بازار سام

 • مشاور کريدور فناوری تا بازار، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • مشاور تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
 • مشاور ارزش گذاری شرکت‌های نوپا و فناور
 • ​​​​​​​داور طرح های فناورانه ستاد ویژه توسعه فناری نانو
 • ​​​​​​​بررسی بیش از 150 طرح فناورانه

علی سیف

بنیان‌گذار و مدیرعامل​​​​​​​ گرادو

 • ​​​​​​​مشاور کريدور فناوری تا بازار، معاونت علمی و فناوری رياست جمهوری
 • ​​​​​​​مشاور بازار تیم‌های فعال در طرح‌های شهید احمدی روشن
 • مشاور شرکت‌های مستقر در سازمان پژوهش‌های صنعتی
 • ​​​​​​​داور طرح های فناورانه پارک پردیس فناوری
 • مشاور تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
 • مشاور تحقیقات بازار و توسعه کسب و کار
 • مدرس دوره‌های اعبارسنجی، رصد بازار، تجاری سازی فناوری و تحقیقات بازار
ثبت درخواست مشاوره

​به منظور اخذ مشاوره در حوزه‌های زیر مشاوران ما در کنار شما خواهند بود:​​​

 • تحقیقات بازار داخلی و بین‌المللی
 • تحلیل فرصت
 • تجاری سازی
 • تحلیل مالی
 • ارزشگذاری
 • اعتبار سنجی و راه‌اندازی کسب و کار​​​​​​​